За да ползвате онлайн магазина за поръчки трябва да дадете съгласието си за предоставяне на своите лични данни на фирма ТИНАТРЕЙД 0812 ООД, които ще бъдат използвани и съхранявани само за целта на поръчката Ви и за доставката. При липса на поръчка-лични данни не се събират! При несъгласие няма да можете да ползвате онлайн магазина.

Натиснете тук за да прочетете информацията за личните данни.


 

Защита на лични данни

Обработка на лични данни

Всеки потребител има пълен достъп до личните си данни на адрес: https://technolino.bg/index.php?route=account/account , където може по всяко време да коригира, или изтрие ( да бъде забравен) личните си данни


1. Потребителят изрично се съгласява:

1.1.       да предоставя своите лични данни на „ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД,

1.2. „ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените от клиента лични данни.

2. „ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД се задължава да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените му от Потребителя лични данни, само за целите, описани в настоящите общи условия, и/или във връзка със сключен между Потребителя и „ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД договор, както и в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

3. „ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД има право да откаже регистрацията за ползване на сайта и за предоставяне на предлаганите услуги, ако Потребителят не е дал съгласие за обработване на личните му данни съгласно точка 1 по- горе.

4. Потребителят има право да получи от ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

4.1. целите на обработването;

4.2. съответните категории лични данни;

4.3. начините на обработване на личните му данни;

4.4. съществуването на право да се изиска от ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Потребителя, или да се направи възражение срещу такова обработване;

 

5.Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Потребителят има правото да поиска от ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, ако това не противоречи действащото законодателство.

 

6. Право на ограничаване на обработването: Потребителят има правото да изиска от ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД ограничаване на обработването на негови лични данни, ако това не противоречи ндействащото законодателство.

7. Потребителят има право да поиска от ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването Потребителят има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8. Потребителят има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.

9. „ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД няма право да обработва личните данни за цели, за които няма съгласие, а именно: цели извън посочените в т. 2 по – горе, освен в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

 

10. Преди да започне използването на лични данни за цели, различни от посочените в т. 2 по – горе, „ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД се задължава да информира незабавно Потребителя и да изиска неговото съгласие.

 

11. Потребителят изрично се съгласява, че „ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД има право да запамети върху информационна система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация за потребителите, изразяваща се в кукита (сооkies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница чрез интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за същия, като го идентифицират, а също и за проследяване на действията му.

12. ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД обработва лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR). ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД спазва всички процедури за предотвратяване на направомерен достъп и употреба на лични данни, в съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни. Наред с това ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД е внедрило корпоративни процедури за опазване на предоставените лични данни и използва мерки с повишена сигурност, както и технически и физически ограничения пред достъпа и използването на лични данни на своите сървъри. Относно човешкият фактор при работата с лични данни – ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД дава достъп до лични данни в процеса на работа само на оторизиран за целта персонал.

13. „ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите онлайн. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, предвидени в законодателството и при спазване на нормативно установения ред.

14. „ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия и Потребителят дава изричното си съгласие за това.

15. В случай, че потребителят не е съгласен да предостави своите лични данни на “ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД и/или “ТИНАТРЕЙД 0812“ OOД да обработва личните му данни, то той следва незабавно да преустанови ползването на сайта.